Category Archives: Marathi Good Night SMS

latest Good Night SMS in Marathi language. Browse Marathi Good Night SMS. Good Night messages in Marathi.

चंद्राला पाठवलंय

चंद्राला पाठवलंय तुला झोपवण्यासाठी,
चांदनी आली आहे अंगाई गाण्यासाठी,
झोपुन जा गोड स्वप्नामध्ये,
सकाळी सूर्याला पाठवेन,
तूला उठवण्यासाठी….

शुभ रात्री

कळी सारखे उमलुन

कळी सारखे उमलुन फुलासारखे फुलत जावे
क्षणा क्षणांच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावे
आश्रु असो कोणाचेही
आपण विरघळुन जावे
नसो कोणीही आपले आपण मात्र कोणाचेही व्हावे …
!! शुभ रात्री !!

झोपणाऱ्याला डासांची तमा नसावी

झोपणाऱ्याला डासांची तमा नसावी,
नजरेत सदा झोपेची नशा असावी….
डासांचे काय हो….मारता येतील कधीही,

पण डास असतानाही झोपण्याची जिद्द असावी….

शुभ रात्री

कळी सारखे उमलुन

कळी सारखे उमलुन फुला सारखे फुलत जावे
क्षणा क्षणांच्या लाटांवर आयुष्य झुलत जावे
आश्रु असो कोणाचेही
आपण विरघळुन जावे
नसो कोणीही आपले आपण मात्र कोणाचेही व्हावे …
!! शुभ रात्री !!

तुझ्या सहवासात…

तुझ्या सहवासात…
रात्र जणू एक गीत धुंद…

प्रीतीचा वारा वाहे मंद…
रातराणीचा सुगंध..

हरवावे वाटते तुझ्या कुशीत…
करून पापण्यांची कवाडे बंद…

शुभ रात्री …

आजही आठवते ती चांदरात मला

आजही आठवते ती चांदरात मला..
त्या प्रेमळ सहवासाने सुख नव्याने गवसले मला…
तुला हि सख्या आठवतात का..
ते सारे शब्द जे मोहून टाकतात मला……

शुभ रात्री…

जगातील सर्वात मोठी वेदना

जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे….
आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करतो,
तिच्या शेजारी बसणे
आणि 
ती व्यक्ती कधीही आपली होणार नाही,
याची जाणीव होणे 
बरोबर ना ????
शुभ रात्री….