Category Archives: Love SMS

Browse our collection of Marathi Love SMS. Love Messages in Marathi language. Collection of latest Marathi Love SMS. Latest Marathi Love Messages. Premache Sandesh :)

हळुवार जपून ठेवलेले क्षण

हळुवार जपून ठेवलेले क्षण,
तेच माझ्या जगण्याची आस आहे,
एकेक साठवून ठेवलेली आठवण,
तिच माझ्यासाठी खास आहे…

Haluva Japun thevlele kshan,
tech majhya jagnyachi aas aahe….
ekek sathvun thevleli aathvan,
tich majhyasathi khaas aahe….

आयुष्याची मजा

आपल्या आवडत्या व्यक्तीला वेळ देऊ शकला नाहीत
तर दुरावा वाढतो, अंतर वाढते..
यात चूक त्याची पण नसते,
आणि तिची पण नसते,
चूक वेळेची असते…..
यावर एकाच उपाय आहे,
त्या व्यक्तीला जितके क्षण द्यालते असे द्या कि,
तुमच्या सोबतचे ते दोनच क्षणत्या व्यक्तीच्या एकांतातल्या
शंभर क्षणावर भारी पडतील
जीवाला जीव देणारी माणसं खूपकमी असतातत्यांना असे गमवू नका…
आयुष्याची मजा एकटे जगण्यात नसते…

कोणी कोणाच्या आयुष्यात

कोणी कोणाच्या आयुष्यात कायमचे राहत नाही….
जरा पाने उलटले कि जुने काही आठवत नाही….
दर वेळी का मीच कमी समजायचे,
तुला जिंकवण्यासाठी मी किती वेळा हरायचे…

फक्त आठवणी

अनेक जण भेटतात..
खूप जण आपल्या जवळ येतात
आणि दुरावतात ही…
अनेक जन आपल्याला शब्द देतात
आणि विसरतात ही…
सूर्यास्ता नंतर स्वताःची सावलीही दूर जाते..
शेवटी आपण एकटेच असतो
आणि..
सोबत असतात फक्त आणि फक्त आठवणी