Category Archives: Marathi Quotes

वारंवार अपयश मिळत असेल तर

आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर
याबाबत दुखः करीत बसू नका,
कारण काळ अनंत आहे.
वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊले टाका.
सतत कर्तव्य करीत राहा,
आज न उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल.