प्रेम असो वा मैत्री

प्रेम असो वा मैत्री,
जर हृदयापासून केली तर,
त्याच्याशिवाय आपण एक मिनीट पण राहु शकत नाही…