Tag Archives: Inspirational

कष्ट करा पोटभर मिळेल

कष्ट करा पोटभर मिळेल
विश्वास करा प्रेम मिळेल
सेवा करा सुख मिळेल
मदत करा फळ मिळेल
कल्पना करा मार्ग मिळेल
दोस्ती करा साथ मिळेल
दान करा धन मिळेल
आदर करा सन्मान मिळेल
सत्कार करा संस्कार मिळेल.
जिवनांत चांगल्या माणसांना शोधू नका,
स्वतः चांगले व्हा,
कोणीतरी तुम्हाला नक्की शोधत येईल…..

“समाधान” म्हणजे

“समाधान” म्हणजे
एक प्रकारचे “वैभव” असून,
ते अंत:करणाची “संपत्ती” आहे.
ज्याला ही “संपत्ती” सापडते
तो खरा “सुखी” होतो.

सुंदर दिवसाच्या सुंदर शुभेच्छा

एकदा वेळ निघून गेली की

एकदा वेळ निघून गेली की सर्व
काही बिघडून जाते असे म्हणतात..
पण
कधी कधी सर्व काही सुरळीत होण्यासाठी
सुद्धा काही वेळ जाऊ द्यावा लागतो…

आयुष्याची मजा

आपल्या आवडत्या व्यक्तीला वेळ देऊ शकला नाहीत
तर दुरावा वाढतो, अंतर वाढते..
यात चूक त्याची पण नसते,
आणि तिची पण नसते,
चूक वेळेची असते…..
यावर एकाच उपाय आहे,
त्या व्यक्तीला जितके क्षण द्यालते असे द्या कि,
तुमच्या सोबतचे ते दोनच क्षणत्या व्यक्तीच्या एकांतातल्या
शंभर क्षणावर भारी पडतील
जीवाला जीव देणारी माणसं खूपकमी असतातत्यांना असे गमवू नका…
आयुष्याची मजा एकटे जगण्यात नसते…

चांगल्या कल्पना

तुमच्याकडे एक रुपया आहे आणि माझ्याकडे हि एक रुपया आहे,
आपण अदला बदल केली तर आपल्या प्रत्येकाकडे एक एक रुपयाच राहील…

पण

तुमच्याकडे एखादी चांगली कल्पना आहे आणि माझ्याकडेही एखादी चांगली कल्पना आहे ,
आपण अदला बदल केली तर आपल्या प्रत्येकाकडे दोन दोन चांगल्या कल्पना होतील ……

वारंवार अपयश मिळत असेल तर

आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर
याबाबत दुखः करीत बसू नका,
कारण काळ अनंत आहे.
वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊले टाका.
सतत कर्तव्य करीत राहा,
आज न उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल.

जीवनाच्या हिंदोळ्यावर

जीवनाच्या हिंदोळ्यावर काही क्षण खूप निराशजनक असतात.
त्यात आपण स्वत:ला सावरणं महत्त्वाच असतं….
जशी काळोख रात्र सरली की लख्ख पहाट असते.
तसं आपण फक्त खंबीर राहण महत्त्वाचं असतं….

– अनामिक